استعفای رغبتی پذیرفته شد/ رسول پناه استعفا داد

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به بیانیه اخیر سه کشور اروپایی: اورانیوم فلزی کاربردهای صلح آمیز نیز دارد / پرسشنامه اطلاعات طراحی کارخانه اورانیوم فلزی اصفهان هنوز به آژانس ارائه نشده