جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان پنجشنبه 15 آبان- اخبار فرهنگیان و مدارس – اخبار اجتماعی تسنیم


به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،  جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز پنجشنبه 15 آبان 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنیساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت 8  تا 8.30 اخلاق حرفه ای – درس مشترک   – پایه 12 -شاخه   فنی و حرفه ای وکاردانش  

ساعت 8.30 تا 9 نقشه کشی ساختمان  – پایه 10 -شاخه فنی وحرفه‌ای 

ساعت 9 تا 9.30 ریاضی  – پایه 10- -شاخه  فنی  وحرفه ای 

  
ساعت 20.50 تا 21.15 مدل سازی مانتو با آستین مدل دار  – پایه 11 – رشته طراحی و دوخت  – شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت 21.15 تا 21.50 فنی دوزی  – پایه 12- رشته طراحی و دوخت  – شاخه فنی و حرفه ای 

دوره ابتدایی:

ساعت 10.30  تا 11 فارسی و نگارش   پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی  پایه  دوم 

ساعت 11.30 تا 12 بازی و ریاضی  پایه سوم
 
ساعت 12 تا 12.39  فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13  علوم تجربی و تفکر  پایه پنجم  

ساعت 13 تا 13.30  فارسی و نگارش   پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50  آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت 14.30 تا 15 تفکر و سبک زندگی   – ( پروژه پژوهشی  )     پایه هفتم 

ساعت 15 تا 15.30 تفکر و سبک زندگی   – پروژه  ( بخش دو)    پایه هشتم 

ساعت 15.30  تا 16 آمادگی دفاعی   – درس سوم انقلاب اسلامی     پایه نهم 

  دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 مهارت های تربیتی – ارتباط متقابل با فراگیران  

متوسطه دوم

 ساعت 16.30 تا 17 آمادگی دفاعی  –  پایه 10-  مشترک تمامی  رشته ها

 ساعت 17 تا 17.30  هویت اجتماعی    – پایه 12-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
 
ساعت 17.30 تا 18 زیست شناسی 1   – پایه 10- علوم تجربی  

ساعت 20 تا 20.25 ریاضی  1/  مثلثات و روابط مثلثاتی   – پایه 10 – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت 20.25 تا 20.50  ریاضی 3  -پایه 12- رشته علوم تجربی 
     
شبکه 4

ساعت 7.30 درس ریاضی آمار 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس تاریخ 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. 

ساعت 8.30 درس نگارش 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 10.15 درس علوم وفنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت 10.45 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها.
ساعت 11.15 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.

ساعت 11.45 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 12.15 درس  هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیریک.

ساعت 12.45 درس هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت 8 عربی و زبان قرآنی یک  پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری 

ساعت 8.30 عربی و زبان قرآنی دو  پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری 
 
ساعت 11 درس هدیه های آسمانی  ششم  دبستان.

ساعت 11.30  درس آموزش قرآن  ششم  دبستان.

ساعت 15 پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول 

ساعت 15.30  عربی و زبان قرآنی سه پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری  

انتهای پیام/منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

*

code