حمایت از ما

نقدی بر یادداشت پرویز امینی درباره علیرضا پناهیان

اخیرا جناب آقای پرویز امینی در یادداشتی با عنوان «درباره پناهیان» به تحلیل برخی نقاط قوت و ضعف مباحث استاد پناهیان پرداخته‎اند و اصلی‎ترین انتقاد ایشان در ضمن این یادداشت عدم داشتن یک نظام فکری منسجم و تثبیت شده در مباحث استاد پناهیان است. ایرادی که به نظر ایشان باعث شده تا جایگاه و اندازه […]


اخیرا جناب آقای پرویز امینی در یادداشتی با عنوان «درباره پناهیان» به تحلیل برخی نقاط قوت و ضعف مباحث استاد پناهیان پرداخته‎اند و اصلی‎ترین انتقاد ایشان در ضمن این یادداشت عدم داشتن یک نظام فکری منسجم و تثبیت شده در مباحث استاد پناهیان است. ایرادی که به نظر ایشان باعث شده تا جایگاه و اندازه هر مسئله درون مسائل ایشان روشن نباشد و در نتیجه هر بار موضوعی جدید به عنوان مهمترین مسئله دینی در بیان ایشان طرح گردد.

 

به نظر می‎رسد این ایراد از منظر کسانی که مباحث ایشان را به طور پراکنده پیگیری می‎کنند ایرادی وارد باشد و از اتفاق آقای پرویز امینی نیز خود تصریح می‎نمایند که تنها گاهی مباحث استاد پناهیان را دنبال کرده‎اند. اما در مقابل از جانب مخاطبینی که مباحث ایشان را بالاخص در طول پنج ساله گذشته به طور منظم پیگیری کرده‎اند ایراد واردی نیست زیرا استاد پناهیان در طول سالیان اخیر در قالب سلسله مباحث «تنها مسیر» دقیقا با همین دغدغه یعنی نظام بخشی به معرفت دینی در سطح عمومی جامعه مبانی، اصول و محورهای اصلی نظام فکری خود را به تفصیل شرح داده‎اند و در ضمن همان سلسله جلسات ابتدا به نسبت مسائل مختلف دینی با آن نظام مسنجم اشاره نموده‎اند و سپس در سلسله جلساتی که طول این چند سال اخیر داشته‎اند همان اجمال را به تفصیل شرح داده‎اند. از این منظر شاید ایشان تنها سخنران مذهبی کشور باشند که در تمامی سخنرانی‎های خود با وجود تفاوت مناسبت‎ها و مخاطبین، به طور هدفمند و برنامه‎ریزی شده‎ای به تکمیل و تشریح ابعاد یک نظام فکری منسجم و از پیش طرح شده پرداخته‎اند. 

 

به همین خاطر کسانی که با مبانی و نظام فکری ارائه شده در مباحث تنها مسیر آشنایی دارند به طور کامل از انسجام و رویکرد واحد ایشان در طرح مسائل مختلف در قالب سخنرانی‎های ایشان باخبرند. به عنوان مثال مباحثی که استاد در دهه محرم امسال در مورد سبک زندگی اسلامی و برخی از اصول اقتصادی حاکم بر آن مطرح نمودند -فارغ از مجال نقدی که در جای خود محفوظ است- نسبت آشکاری با مبانی ایشان در مباحث تنها مسیر دارد و در واقع بسط همان مبانی در برخی ابعاد اقتصادی و سبک زندگی بوده است. البته گزارش از مبانی و اصول نظام فکری مطرح شده در مباحث «تنها مسیر» و نسبت مباحث مختلف ایشان با آن مجال مفصلی و مجزای دیگری می‎طلبد و شاید ارائه اصول این نظام فکری در قالب‎های مختلف به مرور بتواند این شبهه و ایراد را به طور فراگیرتری برطرف نماید.    

 

*مدرس دانشگاه امام صادق(ع)منبع خبر

نظرات

بدون دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟

فال حافظ

نیت کرده ، دکمه را بزنید.

خرید سریع شارژ تلفن همراه

حمایت از ما