حضور در انتخابات نه حمایت از یک کاندیدا بلکه حمایت از کلیّت نظام استحضور در انتخابات نه حمایت از یک کاندیدا بلکه حمایت از کلیّت نظام استSource link

دیدگاهتان را بنویسید

*

code