نفرات احتمالی سپاهان برابر العین امارات؛/ چالش های جدی قلعه نویی برای انتخاب ترکیب !مصدومیت ولسیانی، آمادگی بهتر میرزایی نسبت به منصوری، نمایش امیدوارکننده ترکمان و رفیعی چهار عامل اصلی ای هستند که می توانند ترکیب ١١ نفره سپاهان را دستخوش تغییر کنند.ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

*

code