جودوی ایران از مسیر درست منحرف شده است/ منافی: آرزویم گرفتن دان 10 جودو استاز محسن منافی به عنوان اسطوره جودوی ایران یاد می شود. او یکی از 70 نفری است که در دنیا دان 7 جودو دارد.ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

*

code