پنتاگون: روند کاهش نظامیان آمریکا از افغانستان ادامه می‌یابد
پنتاگون خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را به‌رغم قانون جدیدی که کاهش بیشتر نیروها را بدون دلیل موجه ممنوع می‌کند، متوقف نکرده و ادامه داده استمنبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

*

code