نظرخواهی فدراسیون جهانی دوومیدانی از المپین ها/ دو ایرانی به تعویق المپیک رای دادند



دو ورزشکار ایرانی در نظرخواهی فدراسیون جهانی دوومیدانی به تعویق المپیک رای دادند.



ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

*

code