تصمیم کمیته سه جانبه برای ادامه تعویق مسابقات/ تعلیق نشاط اجتماعی در کویت تمدید شدکویتی ها تصمیم گرفتند تا تعلیق کلیه موارد نشاط اجتماعی را به دلیل شیوع کوید-١٩ تمدید کنند.ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

*

code