یک متخصص ژنتیک: ازدواج‌های فامیلی در برخی مناطق ایران به ۸۰ درصد می‌رسد / بیماریهای ژنتیکی درمان ندارند اما قابل پیشگیری هستند

کمیسریای عالی انتخابات عراق خواستار تعویق برگزاری انتخابات پارلمانی شد