تاثیرات ازدواج بر سلامت روانی افراد – برسی اثرات مثبت ازدواج بر روان افراد


 تمامی افراد در دوران کودکی به هیجان نیاز دارند، سپس در دوران نو جوانی هویت خود را می یابند و بعد از آن در دوره جوانی تمایل به استقلال طلبی و به کسی که از لحاظ عاطفی در کنار آن ها باشد نیاز دارند.ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

*

code