چگونه در جنسیت جنین تأثیر بگذاریم


 مردها دو نوع اسپرم دارند که دارای کروموزوم های جنسی  Xو Y می باشند، به طور کلی آقایان هستند که در تعیین جنسیت  تاثیر می گذارند، در صورتی اسپرمی که دارای کروموزوم جنسی y است با تخمک کروموزوم x که زن ها تولید می کنند ترکیب شود جنسیت جنین مذکر می شود، علاوه براین با لقاح یافتن اسپرم حاوی کروموزوم جنسی x با تخمک کروموزوم x جنسیت جنین را مونث می کند.ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

*

code