Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

طراحیهای

طراحی‌های Resident Evil و Devil May Cry دزدی است؟

استفاده بدون داشتن حق کپی رایت محتوا درمیان شرکت‌های بزرگ مرسوم نبوده و آن‌ها معمولا از چنین دردسرهایی پرهیز می‌کنند. بااین حال شرکت‌هایی هستند که با بی‌احتیاطی باعث از دست دادن مبالغ بزرگ شده و اعتبار خود را زیر سوال می‌برند.اینگونه…