Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

طنز سیاسی رادیویی

FBI – طنز سیاسی کاکتوس را از رادیو گفت و گو بشنوید

با محمد حسین روانبخش سالهاست که رفاقت دارم. شاعر و طنزپرداز و مطبوعاتی با سوادی که تازگی ها دکترای ادبیاتش را هم گرفته و مفتخر شدیم به این که دکتر صدایش کنیم هر چند که از نظر خودش لفظ دکتر این روزها دیگر فحش…