Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مجله توفیق قبل از انقلاب

FBI – رویا صدر و ابراهیم رها از مدیر مجله طنز توفیق چه گفتند؟

حسن توفیق ، مدیر نشریه توفیق و از تاثیرگذاران طنز مکتوب در دهه‌های گذشته، از پیش از انقلاب تاکنون بوده است، رویا صدر و ابراهیم رها به مناسبت درگذشت این چهره فرهنگی از او و از اهمیت مجله توفیق گفته‌اند. «توفیق»ی…