Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مجله طنز “سه نقطه”

FBI – دوازدهمین شماره ماهنامه سه‌نقطه با پرونده ویژه «امید» منتشر شد

دوازدهمین شماره ماهنامه سه‌نقطه منتشر شد. شماره دوازدهم مکتوب سه‌نقطه، با یک پرونده ویژه با موضوع «امید» و با طنزنوشته‌هایی که توسط نویسندگان کهنه‌کار و جوان به رشته تحریر درآمده است، خود را به زیور چاپ آراسته…

FBI – هنر خانه نشینی را در مجله طنز سه نقطه بیاموزید

خانه‌نشینی هنر است و پرونده ۱۵ مجله طنز سه نقطه درباره هنر خانه نشینی است، درباره اینکه حالا که سرمان خلوت است چیزهای مهم فراموش شده را به یاد بیاوریم و چیزهای کم اهمیت‌تری که برایمان مهم شده بود را بازبنگریم.به…

FBI – رفتار اقتصادی بشر در شماره ۱۸ ماهنامه طنز سه نقطه بررسی شد

ماهنامه سه‌نقطه در پرونده شماره هجدهم به بررسی موبه‌مو و تحلیلی رفتار اقتصادی بشر پرداخته است.به گزارش شیرین طنز، به نقل از خبرگزاری مهر، ماهنامه سه‌نقطه (مکتوب طنز فارسی) در پرونده شماره هجدهم به بررسی موبه‌مو…