Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مجموعه داستان طنز

FBI – «عمو دردسر»؛ قصه‌هایی که نویسنده، زندگی کرده است

اگر کسی نویسنده کتاب «عمو دردسر» را بشناسد، می‌داند که چنین شخصیت‌هایی که قابلیت داستانی دارند، در شفاهیات او فراوان‌اند؛ ولی برای نوجوان امروز که خانواده‌اش در کم‌ترین رفت و آمد با خویشان هستند، این عمو، مفهومی…