Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مجموعه داستان های طنز و نطنز

FBI – کتاب «خاطرات یک بزمجه» در ۳۳ داستان طنز و نطنز منتشر شد

مجموعه‌داستان «خاطرات یک بزمجه؛ مجموعه‌داستان‌های طنز و نطنز» نوشته ارغوان اشتری توسط انتشارات مفاهیم منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش شیرین طنز، به نقل از خبرنگار مهر، مجموعه‌داستان «خاطرات یک بزمجه؛…