Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مجموعه شعر طنز در خانه بمانیم

FBI – مجموعه شعر طنز «در خانه بمانیم» منتشر شد + دانلود رایگان

مجموعه شعر طنز «در خانه بمانیم» سروده حسن بشیر منتشر شد.به گزارش شیرین طنز، به نقل از ایسنا، در معرفی این کتاب که در انتشارات لوگوس عرضه شده، آمده است: کتاب «در خانه بمانیم» شامل مجموعه شعرهای طنز حسن بشیر،…