Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مجموعه طنز امروز

FBI – درباره کتاب طنز «میرزا روبات» اثر مهرداد صدقی + خرید

کتاب «میرزا روبات»، اِنقده بیشتر نیست! یکی از کتاب‌های منتشر شده از مجموعه «طنز امروز» از نشر سپیده‌باوران که با این قد و قواره کوچکش به چاپ دوم هم رسیده. یک کتاب فسقلیِ حدوداً شصت صفحه‌ای با قطع جیبی، که در هر…