Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مذکر

آیا انتخاب کاراکتر مذکر یا مونث در روند بازی Far Cry 6 تاثیر می‌گذارد؟

حال نظراتی شکل گرفته و به اعتقاد برخی زن یا مرد بودن شخصیت در بازی موثر بوده و فکر می‌کنند که کلیت بازی بسته به انتخاب جنسیت دنی برای کاربران متفاوت خواهد بود.این مسئله را در نظر بگیرید که فضای کلی عنوان Far Cry 6 از اواخر دهه ۱۹۵۰ و…