Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مرحوم زرویی

FBI – پژوهشی درباره حضور خر در ادبیات منظوم و مکتوب منتشر شد

کمی بیش از یک سال از درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد، کتاب «خرپژوهی» این نویسنده که درباره حضور خر در ادبیات منظوم و مکتوب در دنیاست، منتشر شده است.به گزارش شیرین طنز، به نقل از ایسنا، این کتاب در ۲۷۲ صفحه و با…