Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مردآزما

FBI – نگاهی به کتاب طنز باغ وحش اساطیر ، نوشته احسان رضایی

خیلی از شما و خود من البته، تا حالا چندجور باغ وحش رفته ایم و کلی به اطلاعات جانورشناسی و ‏زیست شناسی و غیره شناسی مان اضافه شده و کلی هم لذت برده ایم از عظمت خلقت خدا و زیبایی ‏هایی که در سایر موجودات زنده –…