Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مرز

فروش بین‌المللی F9 از مرز ۲۵۰ میلیون دلار عبور کرد

طبق گزارشی که اخیرا روی خروجی وب سایت Variety قرار گرفت، فروش بین‌المللی F9 فراتر از ۲۵۰ میلیون دلار رفته است.دوشنبه از راه رسید و همان‌طور که انتظار می‌رفت، وب سایت Variety گزارشی را با محوریت باکس آفیس خارجی منتشر کرد. با توجه به متن،…