Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مسابقات دانشجویی طنز

FBI – چند اثر به نخستین جشنواره ملی طنز اخلاقی قند پهلو ارسال شد؟

دبیر نخستین جشنواره ملی طنز اخلاقی قند پهلو گفت: بیش از ۵۲۷ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی طنز اخلاقی قند پهلو ارسال شده است که در بین آنها، بیشترین آثار ارسالی مربوط به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام است.به…