Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مسابقه کرونامی

FBI – مسابقه بزرگ طنز ادبی «کرونامی» برگزار می‌شود

زنجان مسابقه بزرگ طنز ادبی «کرونامی» ویژه دانشجویان دانشگاه زنجان برگزار می‌شود.به گزارش شیرین طنز، به نقل ایسنا، مسابقه بزرگ طنز ادبی «کرونامی» در قالب شعر، داستان کوتاه و خاطره با موضوع «کرونا و پویش در خانه…