Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مسلم ناصری نویسنده

FBI – «خری که در برلین گم شد» توسط نشر معارف منتشر شد

کتاب «خری که در برلین گم شد» تازه‌ترین اثر مسلم ناصری توسط نشر معارف منتشر شد. به گزارش شیرین طنز، به نقل از نشر معارف، کتاب «خری که در برلین گم شد» تازه‌ترین اثر مسلم ناصری است . او در این اثر به سراغ روایت از…