Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مشترک

در اولین کنفرانس مشترک مایکروسافت و بتسدا چه گذشت؟

همانطور که در ابتدای متن نیز به آن اشاره شد، کنفرانس مشترک مایکروسافت و بتسدا پر بود از بازی‌هایی که به زودی از طریق سرویس گیم پس در دسترس قرار خواهند گرفت. دوتا از این بازی‌ها که از جانب بسیاری از طرفدارها شدیدا مورد انتظار محسوب…