Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مشکلات خجالتی بودن

FBI – افراد خجالتی زیر ذره بین طنز شبکه رادیو صبا

رادیو صبا در برنامه «جدی نگیرید، جدی بگیرید» با نگاهی طنز به مشکلات “خجالتی بودن” می‌پردازد.به گزارش شیرین طنز، به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه “جدی نگیرید، جدی بگیرید” سعی دارد با زبان طنز و با رویکرد…