Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

معصومه رامهرمزی خاطرات

FBI – «امدادگر کجایی؟» تألیف معصومه رامهرمزی نقد شد/بهره‌گیری از طنز

محمدتقی عزیزیان به نقد کتاب امدادگر کجایی؟ پرداخته و به شناسایی نقاط عطف خاطرات در این کتاب روایت کرده است. به گزارش شیرین طنز، به نقل از خبرنگار مهر، نقد کتاب «امدادگر کجایی؟» تألیف معصومه رامهرمزی توسط محمدتقی…