Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مقالات شمس تبریزی

FBI – «شیوه‌های طنزپردازی شمس تبریزی» در شهر کتاب بررسی می‌شود

نشست «شیوه‌های طنزپردازی و مقارنه‌ طنز و فرزانگی در مقالات شمس» برگزار می‌شود. به گزارش شیرین طنز، به نقل از ایسنا، چهل‌وششمین نشست از «مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ شمس تبریزی» با عنوان «شیوه‌های طنزپردازی و…

FBI – «شمس تبریزی» از چه طنزی در مقالات خود استفاده می‌کرد؟

آخرین نشست از سری‌نشست‌های درسگفتار هایی درباره شمس تبریزی به بررسی شیوه‌های طنزپردازی و طنز در مقالات شمس تبریزی اختصاص داشت. به گزارش شیرین طنز، به نقل از خبرنگار مهر، آخرین نشست از مجموعه‌درس‌گفتارهایی درباره…