Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

ممکن

چرا استفاده از ماشین در Red Dead Redemption ممکن نیست

چرا بازیکنان در Red Dead Redemption نمی‌توانند از ماشین استفاده کنند؟کمپانی شناخته‌شده‌ی راکستار مدت نسبتا طولانی را صرف طراحی یک دنیای پرجزئیات کرد. با این‌که وجود اتومبیل‌ها در Red Dead Redemption غیرقابل کتمان است، چرا بازیکنان…