Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مهران حسینی

FBI – «دلبری برگزیده‌‌ام که مپرس» به طنز قبل و بعد ازدواج می‌پردازد

کتاب «دلبری برگزیده‌‌ام که مپرس» که نگاهی طنز به ازدواج و پیامدهای آن دارد به کوشش مهران حسینی منتشر شد.به گزارش شیرین طنز، به نقل از خبرگزاری فارس، کتاب «دلبری برگزیده‌‌ام که مپرس» که با نگاهی طنز به ازدواج و…