Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مهیا

امکان دریافت مجدد بلیط برای ورود به بتل رویال زولا مهیا شده است

در پی درخواست‌های فراوان طرفداران، شرکت سورنا گیمز تصمیم گرفته امکان دریافت مجدد بلیط بتل رویال زولا مهیا شود.با افزایش تب و تاب بتل رویال در سراسر جهان و افزایش روزافزون طرفدارانش، تصمیم گرفته شد این مد به زولا اضافه شود. با این حال،…