Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

موفقیت

FBI – موفقیت کارمند شهرداری کرج در جشنواره طنز گرافیکی ایتالیا

FBI – موفقیت کارمند شهرداری کرج در جشنواره طنز گرافیکی ایتالیا – فان تک خانهاخبارFBI – موفقیت کارمند شهرداری کرج در جشنواره طنز گرافیکی ایتالیا نوشته FBI – موفقیت کارمند شهرداری کرج در جشنواره طنز گرافیکی ایتالیا اولین…

ناسا برای چهارمین بار هلیکوپتر Ingenuity را در مریخ به پرواز درآورد| به‌روزرسانی: هفتمین پرواز…

هنگامی که آخرین پرواز هلیکوپتر Ingenuity در ماه مارس انجام شد، ناسا توانست به بسیاری از اهداف خود برسد و برای چهارمین پرواز که سریع‌ترین پرواز هلیکوپتر Ingenuity بود، آماده شود.پس از گذشت مدتی در تاریخ ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) اعلام شد که…