Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مژده طهرانی

FBI – گفت و گو با تهیه کننده برنامه طنز «جیک و پیک» رادیو جوان

«جیک و پیک» عنوان برنامه‌ای طنز در رادیو جوان است که نگاهی آسیب‌شناسانه به فضای مجازی و استفاده از آن دارد.به گزارش شیرین طنز، مژده طهرانی تهیه‌کننده برنامه «جیک و پیک» در رادیو جوان درباره رویکردهای این برنامه…