Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

میگیرد

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم. آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را…

Soulstorm در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به شواهدی که طی هفته‌‎های گذشته به فضای مجازی راه یافته‌اند، ظاهرا فاصله چندانی با انتشار نسخه ایکس‌باکس Oddworld: Soulstorm نداشته باشیم.آدورلد اینهبیتنتز (Oddworld Inhabitants) سال‌ها قبل ریمیک Oddworld: Abe’s Oddysee را توسعه…

آیا نسخه ایکس‌باکس Persona 5 Royal در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؟

با توجه به اطلاعاتی که توسط Game Rating and Administration Committee منتشر شده، نسخه ایکس‌باکس Persona 5 Royal در دسترس قرار خواهد گرفت.Persona 5، یک بازی نقش‌آفرینی است که توسط P-Studio ساخته شده و شرکت اتلس وظیفه انتشارش را به دوش…

نخستین اطلاعات از پنجمین اسپین‌آف Borderlands لو رفت؛ رونمایی به‌زودی انجام می‌گیرد

یکی از کاربران فروم Reddit نه تنها نخستین اطلاعات را از پنجمین Borderlands به اشتراک گذاشته، بلکه زمان معرفی‌اش را فاش کرده است.Borderlands 3، جدیدترین محصول گیرباکس سافتور به شمار می‌رود. این بازی اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شد و…