Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

نامقدس

نقد فیلم The Unholy – نامقدس

فیلم نامقدس در پرداختن به معمای داستان به شدت ناموفق ظاهر می‌شود. تدوینِ فیلم و آن سکانس آغازینِ داستان، یکی از اشتباهات تدوینگر و کارگردان است که کار را برای بیننده برای حل معما به شدت راحت می‌کند. مخاطب در حد همان سکانسِ اولیه متوجه…