Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

نخواهیم

فصل سوم سریال The Mandalorian را تا سال آینده نخواهیم دید!

اگر قرار بود تا فصل سوم سریال The Mandalorian در تاریخی نزدیک به اواخر ۲۰۲۱ پخش شود، حداقل فیلمبرداری آن تاکنون باید تمام می‌شد. همین دلیل کافی است تا حتی با وجود اعلام نشدن رسمی این تاخیر به فکر وجود آن باشیم. همچنین در نظر داشته باشید…