Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

نداشت

FBI – مجموعه داستان‌های کوتاه طنز برای نوجوانان در «بابا حق نداشت»

FBI – مجموعه داستان‌های کوتاه طنز برای نوجوانان در «بابا حق نداشت» – فان تک خانهاخبارFBI – مجموعه داستان‌های کوتاه طنز برای نوجوانان در «بابا حق نداشت» نوشته FBI – مجموعه داستان‌های کوتاه طنز برای نوجوانان در «بابا حق…

چرا بازی GTA 6 در مراسم E3 2021 حضور نداشت؟

می‌توان گفت که عامل اصلی در جلوگیری از معرفی GTA 6 در مراسم E3 2021 احتمالا سیاست راکستار (یا ناشر آن Take-Two) بوده تا به این ترتیب انتظارات را برای این عنوان حتی بیش از پیش کند. سازندگان غالبا وادار می‌شوند تا بخشی از پروژه‌ی خود را در…